АГЕНЦИЯ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКИ
АГЕНЦИЯ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКИ
 
abccom.office@gmail.com
359 88 861 79 41
359 89 338 66 36
ВЪПРОСНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА
Вашето име:
Националност:
Дата на раждане:
Телефон:
E-mail:
Настоящ адрес:
Предпочитан район в София за работа
Предпочитана заетост:
пълен работен ден
непълен ден/почасова работа
Имате ли опит като детегледачка?
Да
Не
Опишете опита си с деца
Попълва се само от кандидатите, отговорили с „Да” на горния въпрос
С удоволствие ще работя с деца на всякаква възраст
Да
Не
С деца на каква възраст предпочитате да работите?
0-1 г.
1-3 г.
4-6 г.
7-11 г.
12-14 г.
15-18 г.
Имам най-голям опит с деца от следната възрастова група:
0-1 г.
1-3 г.
4-6 г.
7-11 г.
12-14 г.
15-18 г.
Бихте ли се грижили за близнаци?
Да
Не
За колко деца бихте се грижили?
Бихте ли се грижили за дете със специални нужди?
Да
Не
Минимално заплащане на час:
Минимално заплащане на ден:
Минимално заплащане на месец:
(попълва се само от кандидатите за постоянна работа на пълен работен ден)
Готов/а да започне на:
Мога да работя до:
(попълва се само, ако кандидатът търси временна работа с краен срок)
Мога да работя събота и неделя
Да
Не
Мога да работя по време на празници
Да
Не
Мога да работя между 22.00 и 8.00 ч.
Да
Не
В коя част на деня предпочитате да е ангажиментът?
Бихте ли живели при семейството, при
което започвате работа?
Да
Не
Работите ли в момента? Какво?
Предишна месторабота:
(избройте всички)
Учите ли в момента? Къде?
Какво образование имате?
Последно учебно заведение и специалност:
Допълнителни квалификации?
Шофьор ли сте?
Да
Не
Притежавате ли шофьорска книжка?
Да
Не
Изисквания към клиента за транспортни разходи? Какви?
Болести? Опишете ги.
Взимате ли някакви лекарства? Опишете ги.
Имате ли някакви алергии? Опишете ги.
Намирате ли се под лекарско наблюдение?
Да
Не
Имате ли физически/психически увреждания?
Да
Не
Употребявате ли наркотици?
Да
Не
Били ли сте някога арестуван/а и/или осъждан/а за криминални прояви?
Да
Не
Разполагате ли с актуално медицинско свидетелство?
Да
Не
Разполагате ли с актуално свидетелство за съдимост?
Да
Не
Имате ли препоръки от други семейства или предишна месторабота, които можете да представите при поискване?
Да
Не
Ако не разполагате, бихте ли си извадили медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост и препоръки от Ваши предишни работодатели?
Да
Не
Можете ли да оказвате първа помощ?
Да
Не
Притежавате ли документ, удостоверяващ, че можете да оказвате първа помощ?
Да
Не
Ако нямате сертификат, бихте ли посетили курс за оказване на първа помощ?
Да
Не
Бихте ли извършвал/а лека домакинска работа? Каква?
Бихте ли готвили?
Да
Не
Бихте ли гладили?
Да
Не
Обичате ли животни?
Да
Не
Бихте ли приел/а работа в семейство с домашни любимци?
Да
Не
Пушите ли?
Да
Не
Бихте ли работил/а в къща на пушачи?
Да
Не
Какви чужди езици владеете?
Какъв спорт владеете?
Какви умения имате?
Кое умение можете да преподавате на детето?
Хоби и любими занимания в свободното време:
Кои качества Ви описват?
Специфични изисквания към работодателите:
Защо искате да работите като детегледачка?
Кажете няколко думи, за да се представите по най-добрия начин пред нашите клиенти:
Ваша снимка
ДЕКЛАРИРАМ ЗА ВЕРНОСТТА И ИСТИНОСТТА НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОТ МЕН ДАННИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА.УВЕДОМЕН/А СЪМ, ЧЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ДАННИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА НОСЯ ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 НА НК НА Р БЪЛГАРИЯ. СЪГЛАСЕН/А СЪМ ПОСОЧЕНИТЕ ОТ МЕН ДАННИ И СНИМКИ ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В УЕБСАЙТА: www.abccommunication.eu.