Общи условия за работодатели

 1. Агенция ABC Communication притежава лиценз за извършване на посредническа дейност – за България: № 1467 от 11.07.2012 г. и № 2265 от 03.05.2017 г. и за чужбина: № 1468 от 11.07.2012 г. и № 2266 от 03.05.2017 г.
 2. Предметът на дейност на Агенцията е осигуряване на кандидати за работа по зададени от Клиента изисквания. 
 3. За осъщественото посредничество Агенцията има право на възнаграждение в размера и при условията на Договор за посредничество, който Агенцията сключва с Клиента.
 4. Клиентът предоставя на Агенцията доброволно необходимата във връзка с изпълнението на Договора за посредничество информация, вкл. и лични данни, за чиято истинност носи отговорност.
 5. За извършване на услугата Клиентът подава до Агенцията писмена Заявка за подбор, в която са посочени ясни и конкретни изисквания относно кандидатите за работа. Клиентът уведомява своевременно Агенцията за всяка промяна в информацията от Заявката.
 6. Клиентът получава кандидатури за извършване на работата, съобразени с трудовия пазар към момента на подписване на Договора, предлаганото работно възнаграждение и заявените изисквания за квалификация, образование, умения на кандидата и др. до одобрение на кандидат за наемане на работа или писмен отказ от услугите на Агенцията.
 7. Агенцията осигурява на Клиента необходимите кандидатури, съобразени с изискванията на последния не по-късно от 10 (десет) работни дни от получаване на таксата за подбор.
 8. В случай на неоснователно напускане на работа от страна на избрания от Клиента кандидат в рамките на първите 8 /осем/ работни седмици след наемането му или освобождаването му от работа поради несправяне с поетите задължения, Агенцията се задължава да представи на Клиента нови кандидатури, без последният да заплаща допълнително възнаграждения за това.
 9. Предходната точка не се прилага в случаи, че лицето поело ангажимент за работа напуска поради несъответствие на предварително уговорените условия.
 10. Клиентът заплаща на Агенцията административна такса с цел стартиране и извършване на процедурата по подбор на неограничен брой кандидати от базата данни на агенцията и други информационни канали; провеждане на интервюта с кандидати, съобразно критериите и изискванията на Клиента; проверка на документите на кандидатите; организиране на срещи между Клиента и избрани кандидати; координиране на пробни дни и други административни дейности, съпътстващи подбора. Таксата за подбор подлежи на връщане единствено и само в случай, че Агенцията не предложи нито една кандидатура на Клиента в рамките на срока на договора.
 11. Клиентът заплаща на Агенцията еднократно комисионна за всеки одобрен и нает от Клиента кандидат. 
 12. Отговорността на Агенцията се ограничава до представяне на необходимия брой кандидати при спазване на поставените от Клиента изисквания. Отношенията между Клиента и избрания кандидат са отделно правоотношение и не са свързани по никакъв начин с Агенцията. Агенцията не носи никаква отговорност за причинени от кандидатите имуществени и/или неимуществени вреди на Клиента, след избора на конкретен кандидат.
 13. Агенцията гарантира, че ще спазва пълна конфиденциалност и няма да разпространява информация за Клиента, включително и след прекратяване изпълнението на Договора за посредничество.
 14. Агенция ABC Communication запазва своето право да променя условията без предварително уведомление.
 15.  

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!