Общи условия за кандидати

  1. Кандидатите за работа не дължат на Агенцията възнаграждение за осъщественото посредничество.
  2. Кандидатите предоставят доброволно на Агенцията информация и документи, вкл. и лични данни, необходими за регистрация и изпълнение на посредничеството по търсене на работа и са длъжни да уведомяват своемвременно Агенцията за всяка промяна.
  3. Регистрацията представлява съставяне на профил на кандидата, който Агенцията пази в своята база данни и подлежи на периодично актуализиране.
  4. След като бъде регистриран в ABC Communication всеки кандидат трябва да ни информира своевременно в случай на прието предложение за работа извън отношенията му с Агенцията. 
  5. Агенцията предоставя на кандидатите информация за свободни позиции, представя кандидатурите и организира срещи с потенциални работодатели, и съдейства за сключване на договори с тях. 
  6. Всеки кандидат е длъжен да се яви на интервю с работодател, за което е дал съгласието си или да предупреди своевременно, в случай че е възпрепятстван да присъства. 
  7. Агенцията не е работодател на кандидатите. Нейната отговорност се свежда до посредничеството между кандидат и работодател и не отговаря за неспазването и неизпълнението на поети задължения между кандидата и конкретния работодател, нито в случай на причинени вреди след датата на поемане на ангажимента.
  8. Агенцията съхранява и работи с регистрациите и личните данни на кандидатите единствено и само с цел извършване на посредническата дейност по намиране на работа.
  9. При неспазване на някое/и от Общите условия от страна на кандидата Агенцията си запазва правото да изтрие регистрацията му от своята база данни.
  10. Агенция ABC Communication запазва своето право да променя условията без предварително уведомление.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!